ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Başlıca ve en önemli gereksinimlerimizden olan Atık Su Arıtma Tesisi, Çevre kirliliğinin önlenmesi ve aynı zamanda sulama suyunda ek kaynak imkanı sağlaması açısından önemli ve öncelikli projelerimiz arasında bulunmaktaydı.

%50’lik Kısmı SUKAP kapsamına alınan projemizin Sözleşme bedeli 3.229.921,00 TL’dir.

İhale süreci tamamlanan proje inşaat çalışmaları 2019 yılı içerisinde saha tesliminin yapılmasını takiben hızlı bir şekilde başlamış olup 2020 Şubat sonu itibariyle tamamlanarak aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Serenli Atık Su Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemi kurulması amacıyla tesise komşu olan ve alternatifi bulunmayan tapunun 351 ada 229 nolu parselinde bulunan 4475 m² alana sahip taşınmazın toplam bedeli 130.000,00 TL üzerinden kamu yararına kamulaştırılması tamamlandı. İlgili taşınmazın kamulaştırmasının yapılmasının ardından CK Çamlıbel Elektrik A.Ş ye G.E.S Proje ön başvuru yapıldı.